Modele de dare de seama

Posted by David Category: Allgemein

Nota: prezenta Dare de seama a fost aprobata n sedinta sectiei DIN 31 ianuarie 2008. Notă: planul Contabil General nu se confundă cu planul de conturi général, care este o parte a lui. -Participarea Institutului la proiecte nationale, asa cum sunt cele care privesc strategia Nationala de dezvoltare a Agriculturii si Mediului rural, strategia Nationala de Comert Exterior, Cultura Economica si antreprenoriala n contextul integrarii Romniei n UE, Justitia restaurativa, fenomenele de devianta si coruptie etc, proiecte realizate de asemenea, n consortii de cercetare; Un Mare numar dintre cercetatori sunt doctori sau doctoranzi. Fata de proportia Mare de doctori si doctoranzi 20 DIN totalul de 22 cercetatori (CEEA CE Revine la 88% DIN numarul cercetatorilor) se poate afirma ca Institutul are un valoros colectiv de cercetare. Un Membru al Institutului, decedat n cursul anului 2006, a fost Membru al Academiei Romne si directeur Onorific al Institutului PNA n Luna août 2006, iar un Alt Membru este Senator n Parlamentul Romniei. Activitatea Institutului a fost desfasurata de un numar de 31 de persoane Care ocupa 22, 5 posturi. DIN aceste persoane, 22 se ocupa cu cercetarea stiintifica: DIN acestea 7 persoane au Norma de Baza n Institut, iar 15 persoane au Norma de activez n Institut. PE Inga personalul de cercetare, Institutul mai are un numar de 7 salariati Care formeaza personalul ajutator: 1 économiste, 1 Contabil, 1 Redactor tehnic al revistei, o bibliotecara, doua dactilografe si o secretara. Conducerea Institutului este asigurata de un directeur, cercetator stiintific gr. I si Profesor universitar Doctor, de un directeur adjoint stiintific, cercetator stiintific gr.

I, Profesor universitar Doctor si Conducator de doctorat si un Consiliu stiintific, format DIN 9 Membri, DIN Care 2 sunt Membri de onoare (académicien ion Dogaru si académicien Vasile Stanescu). Activitatea stiintifica se desfasoara n cadrul a doua Departamente de activitate: drept Privat (10 cercetatori DIN Care un post a devenit vacant de curnd prin decesul unui cercetator) si drept public (12 cercetatori). Sectoarele de activez au sedinte de lucru saptamnal n cadrul carora analizeaza stadiul realizarii programelor de cercetare si problemele stiintifice mai importante Care au rezultat DIN cercetarile efectuate. Institutul editeaza o Revista Juridica (Studii de drept romnesc), care apare semestrielles (numere réunifier) avnd un colectiv de redactie si un Redactor SEF (Emil Moroianu). Revista a fost predata cu regularitate spre aparitie la Editura Academiei. Revista Publica Studii, articole, comentarii législatif si de Practica judiciara, cronici, informatii, Bibliografie Juridica Selectiva, reflectnd n principal problematica noua abordata n cadrul temei de cercetare. n anul 2007, activitatea de cercetare stiintifica DIN Institutul National de Cercetari Economice a fost structurata PE participarea la 6 programe ALE Academiei Romne (5 programe fondement entale si un Program prioritar), cu un total de 49 teme, DIN Care: 2. Évaluarea Starii sociale a Romniei-ESSOR-6 teme; n anul 2007 membrii sectiei au desfasurat o Bogata activez legata de: realizarea si Coordonarea unor programe de Cercetari si a unor Studii fondements entale ALE Academiei romne, organizarea si fonctionnarea doctoratului, granturilor, manifestarilor stiintifice ; Evaluarea institutelor; realizarea unor Studii individuale si/sau colective. Se numeşte în prezent cadrul General de întocmire şi Prezentare a situaţiei Financiare. Este inuite ca un sistem coerent de obiective şi principii fondement entale légat între Ele, susceptibile să conducă la formarea de norme şi să indice Natura, rolul şi limitele contabilităţii finaciare şi ALE situaţiilor finaciare.